Η CURRENT Athens είναι μία πλατφόρμα μη ιεραρχικής προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Εξώφυλλα: #17 Δήμητρα Κονδυλάτου

Ivan Seal (b. 1973) lives and works in Berlin, Germany. He creates eerie and uncanny still-life paintings that visualize realistic depictions of found objects. He blurs the lines between reality and fiction by illustrating abstract and distorted forms that derive from his imagination

Εγκαίνια: 17.12.2022, 19:00
17.12.2022-25.01.2023

Τρίτη-Παρασκευή: 11:00-19:00,
Σάββατο: 11:00-17:00

Προσθήκη στο ημερολόγιο 2022:12:17 19:00:00 2023:01:25 22:27:00 Europe/Athens I Wake Up Fresh And Rested Most Mornings I Wake Up Fresh And Rested Most Mornings - More informations on /el/events/event/4121-i-wake-up-fresh-and-rested-most-mornings Allouche Benias Gallery