Η CURRENT Athens είναι μία πλατφόρμα μη ιεραρχικής προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Προβολή: 29.11.2017, 19:00
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:11:29 19:00:00 2017:11:29 19:00:00 Europe/Athens Open form #2 | Hypercomf / Screening & Talk: Store in a cool and dry place Open form #2 | Hypercomf / Screening & Talk: Store in a cool and dry place - More informations on /el/events/event/779-open-form-2-hypercomf-screening-talk-store-in-a-cool-and-dry-place PS Open Form