Η CURRENT Athens είναι μία πλατφόρμα μη ιεραρχικής προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Εξώφυλλα: #17 Δήμητρα Κονδυλάτου
Εγκαίνια: 04.11.2022, 17:00
04.11.2022-06.11.2022

04.11.2022: 17:00-00:00
05-06.11.2022: 15:00-21:00

Προσθήκη στο ημερολόγιο 2022:11:04 17:00:00 2022:11:06 23:13:00 Europe/Athens HERE/QUEER HERE/QUEER - More informations on /el/events/event/3966-here-queer HGW STD Socrates N. Stamatatos