Η CURRENT Athens είναι μία πλατφόρμα μη ιεραρχικής προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Εξώφυλλα: #17 Δήμητρα Κονδυλάτου

Ἀσέληνον ὄρος - The moonless mountain

Επιμέλεια: Ολυμπία Τζώρτζη
Είσοδος: Δωρεάν
Έκθεση: 11.11.2022, 19:00
11.11.2022-30.12.2022
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2022:11:11 19:00:00 2022:12:30 22:00:00 Europe/Athens Ἀσέληνον ὄρος - The moonless mountain Ἀσέληνον ὄρος - The moonless mountain - More informations on /el/events/event/3991-selinon-ros-the-moonless-mountain Callirrhoë Ολυμπία Τζώρτζη

Ἀσέληνον ὄρος - The moonless mountain | Valinia Svoronou curated by Olympia Tzortzi 11 November – 30 December 2022

Opening day: 11 November 2022, 7 pm – 10 pm

Τhe exhibition opening will take place on both locations: Veikou 95, 117 41 Athens | 1st floor | 7 – 8:30 pm & Kallirrois 122, 117 41 Athens | 7 – 10 pm.

Recalling the definition of memory as the definition of remembrance - the state of bearing in mind, the act of recalling to mind, the period over which ones memory extends - we are being confronted with the commemorative culture as the interaction of the individual - body - or the society - collective - with their past and the given history. If we shred the definitions of memory, oral history, light and movement, we can find ourselves in a state of mind, in which everything is interconnected. Memory as the process of reproducing or recalling what has been learned and retained, oral history as the act of collecting information about a historical event or a period of time through someone who experienced it, light as a type of electromagnetic wave that allows the human eye to see or makes objects visible, movement as the act of changing locations and positions and time as the indefinite continued progress of existence and events in the past, present, and future regarded as a whole are working as tools for constantly moving around, for revealing a present world and revisiting an older.
The solo show of Valinia Svoronou titled „Ἀσέληνον ὄρος - The moonless mountain“ at Callirrhoë is an endeavor to explore and to give a form to the notion of memory and to the transmission of oral history. Through gazing the works an experience of place and movement in an emotional landscape of the past is being created, conjured by stories and referring to architectural fragments. The exhibition is an attempt to deepen the relationship between memory and oral history, nature and loss, migration and immigration, purring out of the frame of a historical moment. As movement is unthinkable without time and time is constantly passing, memory is a continuous happening as well. Could we find ourselves trying to grasp a glimpse of an older light? How can a series of „memories“ be tangible?