Η CURRENT Athens είναι μία πλατφόρμα μη ιεραρχικής προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Εξώφυλλα: #17 Δήμητρα Κονδυλάτου
Εγκαίνια: 10.12.2022, 19:00
10.12.2022-23.12.2022
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2022:12:10 19:00:00 2022:12:23 22:00:00 Europe/Athens The Mirror Game The Mirror Game - More informations on /el/events/event/4010-the-mirror-game TAG project space Sotiris Fen, Μαρίνα Ζιάβρα

The Mirror Game
Η πρόσληψη και ερμηνεία της πραγματικότητας περνά συχνά μέσα από φίλτρα τα οποία ασυνείδητα επιλέγουμε να προσθέσουμε. Έτσι, η οπτική μας για τον περιβάλλοντα χώρο (εσωτερικό - εξωτερικό) επηρεάζει τις συνθήκες και την πραγματικότητα, αντανακλώντας πάνω της ένα κομμάτι του εαυτού μας. Παρομοίως, οι εντυπώσεις μας αποτελούν συνήθως προβολές που εξαρτώνται από το προσωπικό κλείστρο του καθένα, δηλαδή από τον ιδιαίτερο τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Η σφαίρα του υποκειμενικού - αντικειμενικού μπαίνει σε παύση. Ποια πραγματικότητα ερμηνεύει τελικά ο παρατηρητής;