Η CURRENT Athens είναι μία πλατφόρμα μη ιεραρχικής προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Χώροι σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα
Μ
Π