Η CURRENT Athens είναι μία πλατφόρμα μη ιεραρχικής προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Εξώφυλλα: #17 Δήμητρα Κονδυλάτου

For (Give)

Επιμέλεια: Socrates N. Stamatatos
Είσοδος: Δωρεάν
Εγκαίνια: 20.01.2023, 20:00
20.01.2023-29.01.2023
20.01.2022: 20:00-23:00
21-22.01.2022: 18:00-22:00
27-29.01.2023: 12:00-17:00
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2023:01:20 20:00:00 2023:01:29 22:22:00 Europe/Athens For (Give) For (Give) - More informations on /el/events/event/4111-for-give HGW STD Socrates N. Stamatatos
Εγκαίνια: 04.11.2022, 17:00
04.11.2022-06.11.2022

04.11.2022: 17:00-00:00
05-06.11.2022: 15:00-21:00

Προσθήκη στο ημερολόγιο 2022:11:04 17:00:00 2022:11:06 23:13:00 Europe/Athens HERE/QUEER HERE/QUEER - More informations on /el/events/event/3966-here-queer HGW STD Socrates N. Stamatatos